Politica de confidențialitate

Produse de marcă

Aceste pagini afișează reclame Google AdSense oferite de companiile terților. Aceste companii pot folosi datele (în afara numelui dumneavoastră, a adresei de e-mail și numărului de telefon) despre vizitele dumneavoastră pe aceste și alte pagini web pentru furnizarea reclamelor la produse și servicii, care vă pot interesa.

Společnost Google, jako dodavatel třetí strany používá k zobrazování reklam soubory cookie. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na webových stránkách nalézajících se na internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.

Compania Google, în calitate de furnizor al terților folosește pentru afișarea reclamelor fișierele cookie. Datorită fișierului cookie DART, compania Google poate afișa reclame utilizatorilor pe baza vizitelor lor pe paginile web situate pe internet. Utilizatorii au posibilitatea, după citirea politicii de confidențialitate pentru rețeaua Google de reclamă și conținut, să se dezaboneze de la folosirea fișierelor cookie DART.

Soubor cookie DART společnosti DoubleClick používá služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkách účastníků zobrazujících reklamy AdSense pro obsah. Jakmile uživatel navštíví webovou stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu nebo na ni klikne, může být do prohlížeče tohoto koncového uživatele vyslán soubor cookie. Údaje nashromážděné z těchto souborů cookie umožňují účastníkům služby AdSense lépe poskytovat a spravovat reklamy na svých stránkách i v rámci celého internetu.

Fișierul cookie DART al companiei DoubleClick folosește serviciul Google în reclamele afișate pe paginile web a participanților care afișează reclamele AdSense pentru conținut. În momentul în care utilizatorul vizitează pagina de web a participantului la serviciul AdSense și afișează reclama, sau face click pe aceasta, poate fi în viewer-ul acestui ultim utilizator trimis fișierul cookie. Datele adunate din aceste fișiere cookie permit participanților la serviciul AdSense să furnizeze și să administreze mai bine reclamele pe paginile lor și în întregul internet.

Za sběr veškerých informací nese plnou odpovědnost společnost Google. Pokud nechcete, aby o vás byly shromažďovány tato data, můžete kdykoli odmítnout přijímání souborů cookie.“

Pentru adunarea oricăror informații duce orice responsabilitate compania Google. Cât timp nu doriți, ca despre dumneavoastră să fie adunate aceste date, puteți refuza oricând primirea de fișiere cookie.